top of page

Markedsverdi på bolig

Ingen er tjent med at markedsverdi får beholde statusen det har, som et bilde av salgsobjektets tilstand. Salgssummen er resultat mange faktorer hvor tilfeldigheter og økonomiske konjunkturer har stor innvirkning. Det er umulig å beregne eksakt.


Har markedsverdi noen å si for boligkjøperes trygghet?

Nei, selvsagt ikke. Det er lite å hente i å være flinkest til å beregne hva boligen til slutt selges for, i form av trygghet for forbrukeren.

Kort fortalt kan man si at det er en statistisk beregning, basert på hva liknende boliger i samme området har blitt solgt for. I salg mellom nær familie, ved skilsmisser og ved lånevurderinger er det greit å ha en godt utregnet verditakst, om både kjøper og selger er fornøyd med dette. Den eneste parten som tar en risiko ved å stole på markedsverdien i en slik situasjon er banken. De andre nevnte kjenner til boligens tilstand.


Hvem bør angi markedsverdi på en bolig før salg?


Noen mener at siden eiendomsmegleren kjenner best til markedet, så er det naturlig at eiendomsmegler angir en markedsverdi. Motargumentet er at takstmannen har forutsetning til å kjenne til både markedet og den tekniske tilstanden. I en tilstandsrapport er det nok ganske viktig at det er den bygningskyndige takstmannen som angir markedsverdien på en bolig, fordi man må også ta hensyn til den reelle tekniske verdien for å unngå at man skrur opp forventningene for mye til kjøper av boligen. Her kan nok takstmannen gi en mer korrekt verdivurdering enn eiendomsmegleren.


Takstmannens markedsverdi kan misbrukes

Når båndene mellom eiendomsmegler og takstmann er for tette kan en markedsverdi fra takstmann bidra til frikjenne eiendomsmeglere som opptrer uryddig. Og det har nok ikke bare skjedd en gang. Som eksempel kan en megler vinne en kunde ved å forespeile høyere salgssum enn andre meglere. Når kontrakt er underskrevet med selger av bolig, blir takstmann kalt inn, og en uærlig takstmann vil nedjustere markedsverdi under dekke av å være nøytral. Slik kan en uærlig megler lyve til seg oppdrag.


Forbrukerrådet har stadig vekk ytret ønske om at takstmannen må inn i bolighandelen før megleren. Slik som det er i Danmark. I Danmark kontakter boligselgeren som regel først en megler. Når det blir snakk om takstmann, så sier megleren til boligselgeren at du må selv kontakte en byggekyndig takstmann og en el-takstmann. I tillegg må du ha en energiattest. Den byggekyndige takstmannen kontakter el-takstmann og besørger energiattest. I Danmark har realiteten ikke megler og takstmann behov for å snakke med hverandre.


תגובות


bottom of page