top of page

Hva skjedde egentlig med Protakst?

Jeg får ofte spørsmål om hva som egentlig skjedde med avtalen mellom Protector Forsikring og BMTF (Byggmestrenes Takseringsforbund).


...og hva skjedde egentlig med appen Protakst - som BMTF utviklet for Protector.


Da Protector bestemte seg for å trekke seg ut av bransjen og avlutte sine porteføljer og avtaler med meglere, så ønsket de å selge Protakst til BMTF for 3 millioner.


BMTF ønsket selvfølgelig ikke å kjøpe et program som BMTF selv hadde utviklet 90% av og hvor BMTF i realiteten var den rettmessige eieren. Protector fikk også klar beskjed om at de IKKE kunne selge det til andre. Fordi det da ville være tyvegods. Dette forstod de involverte fra Protector, sa de.


Programvaren i Protakst var ca 95 % lik til BMTFs Eierskifterapport™. De resterende 5% var små tweaks som Protector hadde lagt inn for at Protector på en enklere måte kunne kjøre regresskrav mot takstmenn. Protector fikk stadig påpekning om at de måtte fjerne disse takstmannfellene, men det skjedde aldri.


For en takstmann som kun tenker kortsiktig profitt vil sikkert Protakst være helt grei, men kun en kort periode. Når regresskravene kommer vil nok denne takstmannen finne seg en annen jobb.


Protector forlot bransjen fordi de, etter eget sigende, tapte for mye på boligselgerforsikring og negativ omtale i dagspressen. Det var vel egentlig ikke så uventet at Protector gikk ut av bransjen på samme måte som de opererte i bransjen.


Protectors anslåtte investeringer i Protakst var nok ikke særlig mer enn kr. 200 000.-


De solgte Protakst til et takseringsfirma fra Midt-Norge for 3 millioner. Jeg vet ikke hvem som er verst i dette tilfellet: stjeleren eller heleren. Dette takseringsfirmaet var fullt klar over at det var BMTF som hadde utviklet dette programmet og at de kjøpte tyvegods.


Avtalen mellom Protector og BMTF var at Protakst ikke skulle benyttes av andre enn fagfolk. Det vil si de eneste som skulle benytte Protakst var bygningskyndige takstmenn som er kvalitetssikret av BMTF. BMTFs kvalitetssikring betyr at det praktisk talt ikke finnes konflikter i etterkant av et boligsalg med BMTF-takstmenn.


I dag er det slik at hvem som helst som er kapabel til å logge seg på en iPad og laste ned Protakst, kan utføre en tilstandsrapport for salg av bolig.


Ingen ville noen gang fått kjøpe Protakst fra BMTF for at hvem som helst skulle utføre tilstandsrapporter. Det handler rett og slett om å få til en tryggere bolighandel.


Når det ikke er noen kvalitetssikring, så er det dessverre boligselgerne og boligkjøpere det går ut over til syvende og sist.

bottom of page