top of page

Hvor trygg er trygg nok?

Trygg bolighandel er et tema veldig mange er opptatt av. Faktisk tror jeg ikke at jeg går for langt om jeg sier at alle involverte i eiendomsmarkedet, fra selger, via megler og forsikringsselskap, til kjøper er opptatt av at salget og overdragelsen av boligen foregår trygt og korrekt. Hvorfor er det da tilsynelatende så vanskelig å få dette til?

I en serie artikler skal vi se på forskjellige aspekter ved bolighandel, hvordan man best sikrer seg mot konflikt i etterkant av en bolighandel, og hvilke alternativer som finnes i markedet.

Mange er av den oppfatning at boligsalg er strengt regulert og at det er klare regler på hvordan ting skal gjøres og hvem som kan gjøre det. Sannheten er litt anderledes, noe som ikke nødvendigvis er bare positivt, men inntil videre har ikke myndigheten laget klare retningslinjer for en del aspekter ved bolighandel. Det vil komme endringer, og det er BMTF glade for.

Men innen nye regler er på plass må forbrukeren forholde seg til et bredt utvalg av ulike rapporter, til ulike priser, med forvirrende begreper, og til en viss grad forvirrende innhold og varierende kvalitet.

Fagpersonen bak rapportene har også varierende bakgrunn, noe som heller ikke er helt optimalt alltid.

Det er en bransje med mange aktører, og tilsvarende mange meninger. Det eneste alle er helt enige om er at det må bli tryggere å kjøpe og selge bolig i Norge.


Comments


bottom of page