top of page

Byggmestrenes Takseringsforbund

I Norge finnes det to forbund for organisering av byggmestere, men de fleste byggmestrene i Norge er organisert gjennom Byggmestrenes takseringsforbund, eller BMTF som det heter på folkemunne.

Siden mestere i byggfag har en tung faglig og solid teoretisk utdannelse er det naturlig at det finnes flere markeder enn akkurat oppføring av boliger som kan være en byggmesters kjærneområde.

 

En mester i et av byggfagene har som regel ikke behov for å organisere seg for å kunne bygge eneboliger og reparere eldre bygninger. BMTF er et forbund som hele tiden finner mulige alternativer hvor byggmesteren kan utøve yrket sitt på , og skape en bredere yrkesmessig plattform.

 

TEKNISK TILSTANDSRAPPORT VED SALG AV BOLIG

Dette er kjerneområdet til en byggmester. De fleste byggmestere gjør dette til daglig, kunden ringer byggmesteren og forteller om at det er lekkasje i taket, i kjelleren, på badet eller at det er oppdaget råte i boligen. Byggmesteren gjør en rask analyse av boligen og kommer med et løsningsforslag. Det mange ikke tenker over er at byggmesteren da gjør en teknisk tilstandsanalyse av den aktuelle bygningsdelen.

Dette er også årsaken til at nettopp byggmestere utfører fler og fler tekniske tilstandsrapporter ved boligsalg, og det reduserer konfliktnivået som har vært relativt høyt. Fra 2016 og frem til i dag har konflikter rundt boligsalg blitt redusert fra 25 % til under 10 % (tall fra Forbrukerrådet). BMTF ble stiftet i 2014 og markedets grundigste tilstandsrapport BMTFs Eierskifterapport™ ble innført i 2015. Det er usannsynlig at det ikke er en årsakssammenheng her. I minimum 95 % av sakene som havner i retten vil forsikringsselskapene benytte seg av byggmester for å få på plass en riktig løsning for kundene. 

 

SKADETAKST

Ved skader på boliger ønsker svært mange forsikringsselskap å benytte seg av byggmestere. Årsaken til at byggmestere er foretrukket er nok mest sannsynlig mangfoldet av boligtyper i markedet. Det finnes ikke to like boliger i Norge. Det vil si, det handler om erfaring. En byggmester kan raskt finne årsaken til problemet og han/hun vet hvordan man skal reparere feilen. En byggmester er kostnadseffektiv for forsikringsselskapet og det er viktig hos alle private aktører.

FORHÅNDSTAKST

Dersom man skal bygge på, eller gjøre endringer på boligen sin er det naturlig å kontakte en byggmester for å få en mest mulig riktig vurdering. En BMTF-byggmester/takstmann kan med sin erfaring og kunnskap fastslå en riktig pris av boligen både før og etter endringene av boligen. Fordi en lokal byggmester kan teknisk verdi, kostnader på arbeid og materialer, og ikke minst områdets markedsverdi.  

VERDITAKST

På samme måte som forhåndstakst vil en lokal BMTF-byggmester/takstmann være mer treffsikker enn for eksempel en eiendomsmegler, fordi en eiendomsmegler vil ta utgangspunkt i beliggenhet og antall kvadratmeter P-ROM. En lokal BMTF-byggmester/takstmann har samme kunnskap om beliggenhet og arealer som en eiendomsmegler, men kan også vurdere boligen byggteknisk. Det er et viktig skille mellom tomteverdi og teknisk verdi på selve boligen. Dette er viktig å synliggjøre for å få en mest mulig riktig verditakst.  

bottom of page