top of page

Fagmann på visning

Fagmann på visning er et begrep som oppfattes både negativt og positivt i bransjen. Det er mange argumenter for å ha med fagmann på visning, og det er mange argumenter for å ikke ha med en fagmann på visning.

Myter om fagmann på visning

Det har de siste årene oppstått en del myter for å ikke ta med fagmann på visning. Dette bunner i uvitenhet, her er to klassikere:

1. Enkelte eiendomsmeglere tror at en fagmann på visning vil ødelegge mulighetene for salget dersom han/hun avdekker for mange feil.

Slapp av, de fleste boligene er gode og selges som regel på grunnlag av beliggenhet. En byggmester som er med på visning, er som regel med for se på muligheter for å tilpasse boligen for de nye eierne, og gi enkle prisoverslag over kostnader for eventuelle utbedringer.

2. Tar du med fagmann på visning mister du retten til å klage dersom du finner skjulte mangler i etterkant av en bolighandel.

Dette er helt feil, en skjult feil og mangel er akkurat like skjult for en som har med for eksempel en byggmester på visning. Visninga varer ca en halv time og det er ingen muligheter til å begynne å demontere vegger for å finne skjulte feil og mangler. Dette skjønner den norske dommerstanden i såvel tingretten som i lagmannsretten.

Et faktum skal vi likevel ta med til slutt: Dersom takstmannen, som har utarbeidet en tilstandsrapport, har utført en slett jobb og oversett mange åpenbare feil og mangler er det selvfølgelig ikke morsomt å ha en byggmester med på en visning som påpeker dette. Men da handler det mer om kjøpers bevissthet til å bruke litt tid på å velge rett takstmann til oppdraget.

Comments


bottom of page