top of page

Hull i veggen og Avhendingsloven.

Selge bolig?

Dette er noe du må ta stilling til dersom du skal selge din bolig etter 1.1.2022.

Å bore hull i veggene har vært et tema i noen år nå. Skal man bore hull eller skal man ikke bore hull. For de som har vært i byggebransjen noen år og arbeidet med eldre boliger med reparasjoner, riving, bygging, etc. Så vet de at hullboring i eldre uoversiktlige boliger kan være en risikosport.


Leser man forskriften til Avhendingslova er det tydelig at det har vært en dragkamp mellom de politikerne som mener at takstmannen skal tvinges til å bore ukritisk, og de som mener at de destruktive inngrep i boligen faktisk blir for inngripende fra et politisk ståsted.


Under punktet § 2-2.Våtrom i denne forskriften starter et avsnitt med en SKAL-setning:

«For å undersøke om våtrommet har en fuktskade som definert i den til enhver tid gjeldende bransjestandarden for fuktsikker bygning, skal den bygningssakkyndige bore et hull på minimum 73 mm fra et tilstøtende rom eller fra undersiden.»


I denne delen av avsnittet er det ingen tvil. Man SKAL bore hull, ukritisk.


Og hvorfor akkurat 73 mm? – Jo kanskje fordi det var et medlem i et av utallige utvalg i denne prosessen som allerede hadde kjøpt tusenvis av slike lokk fra Kina, med logoen til et av takseringsforbundene. Da er det vel rett og rimelig at dette skrives inn i en forskrift, ellers ville ikke disse logo-lokkene være salgbare mere.


73 mm gir ingen annen logisk forklaring. Man trenger ikke mer enn 1-3 centimeter for å føre inn en probe eller et inspeksjonskamera, og en voksen mann klarer ikke å få handa si inn i et 73 mm hull for å kjenne etter fukt.

Hvor vil du ha lokket med den matchende logoen?


Boligen er visuelt undersøkt for fukt i veggene.

Takstmannen kan jo bore hull på 73 mm og stå å se inn i hullet for så å beskrive på tradisjonelt takstmannvis: "Boligen er visuelt undersøkt for fukt i veggene."


Sett fra et kommersielt ståsted; dersom man skulle valgt 30 mm hull for et inspeksjonskamera, så ville man nesten ikke se logoen til takseringsforbundet. Man havnet ikke på 68 mm eller 85 mm, men 73 mm. Noen boligselgere og boligkjøpere gleder seg nok til å få logoen til et takseringsforbund i stua, eller i gangen.


Noen setninger lenger ned er ikke hullboring så viktig lenger.

«Hulltaking kan unnlates dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre, for eksempel fordi det krever tilgang til bygningskonstruksjon som er en del av flere boligers fellesareal eller til en boenhet med en annen eier, eller fordi boligen inngår i bygningskonstruksjoner av mur, betong eller totale prefabrikkerte konstruksjoner slik som baderomskabin.»


Da kan man benytte gamle metoden.

Slik jeg tolker dette; Dersom dette er en brann/lydvegg mellom to leiligheter hvor den ene badveggen er en del av denne, så er det ikke så farlig med fukt i veggen.


Enda lenger ned i den samme forskriften står det følgende:

«Dersom den bygningssakkyndige ikke tar hull, skal det opplyses om årsaken til dette, og våtrommet skal i stedet fuktkontrolleres med egnet fuktmåleverktøy. Den bygningssakkyndige skal vurdere konstruksjonen ut fra målinger, observasjoner, materialvalg, alder og andre opplysninger som foreligger.»


Dette tolker jeg dithen at ok; Den bygningssakkyndige kan sløyfe hullboring, så lenge en årsak blir gitt.


Takstmannen måtte hente minstemann i barnehagen, rakk ikke å bore hull.


Et interessant moment: Dersom den bygningskyndige bestemmer seg for å ta hull i en vegg. Hvem er da ansvarlig for skadene dersom noe ødelegges?


Takstmannen har boret et hull i veggen; Da er badet friskmeldt.


Hullboring kan gi en falsk trygghet.

Hvor skal takstmannen egentlig bore?

Etter snart 40 år i bransjen er jeg usikker på hvor jeg skal bore et 73 mm hull for å sjekke fukt. Jeg vet hvor jeg kan bore 10-12 slike hull for å friskmelde en badvegg, men ikke det ene.


Bare ett enkelt hull, et eller annet sted, kan gi bolig-selger/kjøper en falsk trygghet. En takstmann har boret et hull i veggen; Da er badet friskmeldt.


Kvalitetssikring av takstmenn?

Jeg tror dette blir mer en test på om takstmannen din er byggekyndig eller ikke. Er takstmannen byggekyndig vil han/hun foreslå en bedre metode for å sjekke om det er fukt i veggen, enn å bore ukritisk i veggen.

En takstmann som ikke er byggekyndig vil nok kanskje foreslå ukritisk hullboring i veggen.


Jeg er av den oppfatning at fuktmåling gjøres uten destruktive inngrep i en vegg.I Norge er det kun en skole som utelukkende utdanner byggekyndige takstmenn. Mesterskolen har krav til at kandidatene allerede er byggekyndig før de starter på utdanningen. Disse takstmennene borer aldri ukritisk i veggene, men benytter andre metoder.

Comments


bottom of page