top of page

Regjeringen: Krav til bygningssakkyndig


I høringsnotatet fra regjeringen som omhandler en tryggere bolighandel foreslåes det at den bygningssakkyndige må ha bachelor i ingeniørfag. Jeg mener at en bachelor i ingeniørfag bør ha minimum 6 års erfaring fra boligbygging for å kunne kalle seg for bygningssakkyndig, og dermed få lov til å utføre tilstandsrapporter for boliger ved salg.


Det blir som å si at for å få drosjeløyve i Norge må sjåføren ha førerkort. En kjøreskolelærer vil kanskje si at en sjåfør bør lære seg å kjøre bil før han eller hun får drosjeløyve. Du har ikke lært å kjøre bil før du har fått mange års erfaring.


På samme måte som de fleste praktiske yrker bør man kreve praktisk erfaring før man kan kalle seg bygningssakkyndig. Man blir ikke bygningskyndig uten erfaring.

I høringsnotatet fra regjeringen ser det ut som om at det legges opp til at skrivekunnskap er viktigere enn byggekunnskapen. Det kan synes som om det ikke er så viktig om man kan noe særlig om bygninger, men snarere om man har skriftlige fremstillingsevner.

En håndverksmester kan for eksempel ikke utføre en tilstandsrapport fordi han ifølge dette høringsnotatet ikke er noe flink til å skrive:


«…at utdanningen ikke er innrettet på å oppøve den skriftlige fremstillingsevnen som kreves for å utforme en tilstrekkelig presis rapport.»


For min egen del som har samlet sammen tilsvarende 5-6 år på høyskole/universitet, så lærer man ikke å skrive for å få bachelorgrad. De som er gode til å skrive får gode karakterer og de som er dårlige til å skrive får lave karakterer. Alle som gjennomfører sitt studium får studiepoeng, fordi antallet studiepoeng som en skole produserer gir grunnlag for neste års økonomiske tilskudd til skolen.


Ifølge forfatterne av dette høringsnotatet har en bachelor i ingeniørfag bred bygningsteknisk bakgrunn. Dette tror neppe en bachelor i bygningsfag på selv. Etter 3 år på skolebenken har man nok erfaring til å begynne å lære seg faget. Bred bygningsteknisk bakgrunn får man IKKE av å sitte på skolebenken, men snarere av å jobbe ute i feltet.


Dersom en person har for eksempel 6 års praktisk erfaring og bachelor i ingeniørfag, så regner jeg ikke med at denne personen ønsker å jobbe som takstmann. Det finnes adskillig bedre betalte jobber enn å jobbe som takstmann, eller bygningssakkyndig for tilstandsanalyser av boliger.


Den nye Avhendingsloven ble vedtatt på en noe udemokratisk måte hvor en flertallsregjering stemte igjennom et forslag uten å ta særlig stilling til innkomne forslag fra bransjen. Dersom man følger samme prosedyren her, med flertall ved hjelp av Fremskrittspartiet kan det få alvorlige konsekvenser for en tryggere bolighandel.

Slik markedet er i dag er det svært få av dagens takstmenn som er kvalifisert for å utføre tilstandsanalyse av bolig.

Comments


bottom of page