top of page

Selger er ansvarlig for takstmannens feil

Dette er et tema som svært få er klar over før de skal selge bolig; at selger av en bolig kan være ansvarlig for takstmannens feil.


Hvor rart dette enn høres ut:

Når du skal selge bolig kan du være ansvarlig dersom takstmannens gjør feil. Når du som selger gir en eiendomsmegler og/eller en takstmann oppdraget med å være dine kontraktsmedhjelpere ved boligsalget, så er det du som hefter for eventuell opplysningssvikt fra takstmann og eventuelt megler. Identifikasjon mellom selger og takstmann/megler kalles det for.


Dette er den viktigste årsaken til at selger blir anbefalt å tegne en eierskifteforsikring.

Dette er også den viktigste årsaken til at du må forsikre deg om at en takstmann er byggekyndig.


Mange boligselgere tar det for gitt at alle takstmenn er byggekyndig, men det er ikke tilfellet. I Byggmestrenes Takseringsforbund er det for eksempel krav til at alle takstmenn er byggmestere.


Svært mange boligselgere kontakter først megler når de har bestemt seg for å selge sin bolig. Det også svært vanlig at boligselgere spør megleren om megleren kan anbefale en dyktig takstmann.

Det viktigste er at takstmannen er en faglig dyktig håndverker som vet hva han driver med.Det er ikke farlig å være ærlig

Mange tenker nok at prisen påvirkes negativt dersom man ikke toner ned feil og mangler ved boligen før salg. Det er er ikke riktig. På enkleste måte kan man si at boliger selges, og prisen avgjøres ofte, på grunnlag av hvor tomta ligger. Konfliktene handler ikke om tomtas beliggenhet. Konfliktene, etter en bolighandel, handler om feil og mangler ved boligen.


Dersom man søker bevisst etter et oppussingsobjekt, vil man ofte se at prisen er nesten like høy som andre tilsvarende boliger i området som ikke er oppussingsobjekt. For de fleste er beliggenheten avgjørende når de kjøper bolig. Man kjøper ikke en leilighet på Notodden med topp teknisk tilstand dersom man vil bo i Oslo. En god tilstandsrapport og riktig antydet teknisk verdi kan være med på å dempe forventningene litt på den tekniske tilstanden på boligen. Ligger boligen i det rette området, så blir den solgt uansett.


Dersom alle feil og mangler er påvist i en tilstandsrapport vil det neppe ha noe å si for salgssummen og selgeren kan være ferdig med salget av boligen den dagen pengene står på konto. På den annen side; dersom ikke alle feil og mangler er påvist kan selgeren leve i spenning i fem år jf. avhendingslova. Kjøperen kan påberope seg feil og mangler i fem år etter at boligen er solgt.

Som selger er du ansvarlig for feil og mangler i 5 år etter at boligen er solgt.Comments


bottom of page