top of page

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig

– Tilstandsrapportene som har vært tilgjengelige på markedet i Norge er ikke godt nok egnet til å gi et riktig bilde av norske hjems tekniske tilstand. Derfor ble det forsøkt innført en ny rapporttype fra 1. januar 2015, med utgangspunkt i NS 3600. Innføring av denne rapporten, som obligatorisk, strandet etter motstand fra flere offentlige instanser. Frivillig innføring av samme rapport har heller ikke lykkes – av flere årsaker. En av årsakene har vært høy pris på rapporten. En annen årsak har vært at rapporter i henhold til NS3600 ofte tar utgangspunkt i at boligene er bygget etter TEK10, og at flere boliger vil komme svært dårlig ut dersom de ikke holder dagens krav til utforming.

Eierskifterapport™ er en ny type rapport som er utviklet med innspill fra myndighetene, eiendomsmeglere, takstmenn og forsikringsselskaper. Rapporten skal benyttes i forbindelse med omsetning av bolig. Rapporten har mange fordeler i forhold til andre rapporter i markedet, blant annet at den kun utføres av takstmenn tilknyttet BMTF. Alle takstmenn er mester i et av byggfagene.

Allerede på første side av rapporten vil man finne den tekniske tilstanden på boligen. Boligen blir selvfølgelig vurdert ut ifra den stand man bør kunne forvente, alder tatt i betraktning.

Eierskifterapport™ finnes i flere varianter: for enebolig og for de forskjellige typene leiligheter. Felles ved de forskjellige variantene av Eierskifterapport™, er at de fokuserer på de områder ved boligen som statistisk sett kan ende opp i en rettslig tvist etter at salget er gjennomført.

På første side: På bildet under ser man antall bygningsdeler med de forskjellige tilstandsgradene. De fleste normale boliger vil nok se omtrent slik ut, med stor overvekt på de grønne og de blå. I dette tilfellet må kjøperen snu rapporten og lese en byggmesters anbefaling til hvordan man forholder seg til de to gule, den røde og den svarte.

Les første side, er det ingen gule, røde eller svarte. Så er du klar til å handle bolig. Er det noen gule, røde eller svarte, så må du lese baksiden før du handler bolig.

Dersom rapporten inneholder tilstandsgrader i klassene TG2 og TG3 vil man finne en beskrivelse av disse på siste side i rapporten. Her vil man også finne en faglig vurdering på hvordan disse feil og mangler kan utbedres. Fokuset i Eierskifterapport™ er at det gjøres en grundig vurdering av boligens tekniske tilstand.

Punktene til venstre viser hvilke bygningsdeler det settes tilstandsgrader på i en enebolig. De andre utgavene av Eierskifterapport™ er variasjoner etter typen bolig, der de områdene som ikke er relevante naturlig nok ikke inkluderes.

Markedsverdi og teknisk verdi I dagens marked er det stor forskjell på hvem som fastsetter verdien på boligen. Noen eiendomsmeglere ønsker fortsatt at en takstmann skal sette markedsprisen på boligen. Andre eiendomsmeglere ønsker å sette verdien selv i samråd med selger. Eierskifterapport™ kan leveres både med og uten markedsverdi, og selvfølgelig settes det en teknisk verdi fra takstmannens side.

Tilstandsrapport ved omsetning av bolig som er tilpasset forbrukerne Forbrukerrådet har i to uavhengige undersøkelser slått fast at 50% av alle boligkjøpere ikke leser rapporten fra takstmannen før de gir bud. Er det ingen avvik på Eierskifterapportens første side så er det helt greit.

Kostnaden på rapporten reduseres Dersom en takstmann må beskrive tilstand og farger på tapet og andre stoffer, vil dette fordyre en rapport. Dette har man også tatt hensyn til i denne rapporten.

Det er ikke overflater som skaper rettslige tvister.

Kommentarer


bottom of page