top of page

Trygg bolighandel: Mester eller master?

Siden den offentlige utredning 2009:6 kom ut ca i 2009 har det vært diskutert frem og tilbake om man bør kreve studiepoeng eller ei for å kunne utføre en teknisk tilstandsanalyse. Akademikerne er normalt de som blir hørt, fordi de er i flertall i de fleste bransjer, og selvfølgelig også på stortinget. Akademikerne tror nok at de med akademisk bakgrunn er best rustet til å utføre en teknisk tilstandsanalyse. I 2009 var det ikke mange håndverkere som hverken ble spurt eller uttalte seg om dette temaet.


Kanskje man tenker at 3 år på skole skal kunne gi samme utgangspunkt som 10-15 års erfaring i bransjen.


Akademikerne er innblandet i 87 % av konfliktene.

En forfatter ved navn Cukierkorn mente at:

Arroganse er kunnskap minus visdom

Håndverkerne mener selvfølgelig at de er best til å utføre denne jobben, siden det er den jobben de utfører hver eneste dag – uavhengig om boligen skal selges eller ikke.


I dagens marked er det slik jeg kan finne ut; at det er flere håndverksmestere enn akademikere som utfører denne jobben. Siden jeg ikke sitter med helt nøyaktige tall, så antar jeg at det er ca 70% håndverksmestere og ca 30% akademikere som utfører tekniske tilstandsanalyser ved salg av bolig.
100 TINGRETTSSAKER GIR EN LITEN PEKEPINN

Jeg har pløyd igjennom ca 100 saker fra tingretten fra 1.1.2016 til 31.12.2019 og gjort noen funn som jeg synes er ganske interessant.

I disse sakene var selgers takstmann nevnt i 30 saker, det vil si saker hvor en takstmann var direkte eller indirekte årsak til en konflikt som førte til en utbetaling til kjøper av boligen.


Fordelingen var da slik:

Med rask hoderegning vil dette si at akademikerne er innblandet i konflikter i nesten 87 % av sakene som fører til utbetaling for kjøper av bolig.


Jeg understreker at denne undersøkelsen har alt for lite materiale til å trekke noen bastant konklusjon, men den gir en god pekepinn som man aldri kan komme bort ifra i denne diskusjonen.


Et annet viktig funn som jeg gjorde i de samme sakene var at når forsikringsselskap benyttet en fagkyndig, så var dette stort sett håndverksmestere.


Et tredje viktig funn var at ingen medlemmer av BMTF var innblandet i noen av disse sakene, bortsett fra som fagkyndig takstmann, på kjøpers side.


Comments


bottom of page