top of page

Etter boligsalget

Hjemmet er solgt! Hva nå, etter boligsalget?

Når boligen er solgt, eller etter boligsalget, og den nye eieren har overtatt er det egentlig ikke så mye mer du trenger å bekymre deg over, om du har sørget for å ha en grundig rapport, og gitt alle opplysninger du er pålagt å gi.

Eierskifterapporten omtaler ikke det elektriske anlegget. Dette er det flere gode grunner til. Først og fremst fordi en takstmann ikke er el-fagkyndig. Å gå igjennom dokumentasjon og den slags er greit, men å skulle gå god for det elektriske i en bolig er en farlig øvelse, både for takstmann, og for selger og kjøper.

Som selger er man nødt til å være ærlig, og opplyse om de endringer som er gjort, og av hvilke fagfolk. Sluntrer men her risikerer man mye. Som kjøper bør man være oppmerksom på en del ting, og ser man at de f.eks. er installert downlights er det god grunn til å stille et par ekstra spørsmål rundt disse. De må være installert av fagmann.

Når det er sagt, er det anbefalt at man påkoster seg en gjennomgang av det elektriske anlegget når man har kjøpt ny bolig. Den forrige eieren hadde kanskje ikke samme behov for oppladning av iPader, bruk av Playstation og eget rockeband i kjelleren med øvelse hver dag. Man skal være forsiktig med å regne med at tidligere bruk fungerer for den nye eieren, men at belastningen på el-nettet i en bolig øker ved eierskifte kan ikke regnes som hverken feil eller mangel.

Følger man rådene i denne artikkelserien, er man i mine øyne, trygg.

Commentaires


bottom of page