top of page

Før boligsalget

Ting å tenke på før boligsalget.

I hvilken ende skal du starte?

Boligen din er verdt det markedet er villig til å gi for den. Dette er kunnskap meglerne sitter på, og du trenger ikke en takstmann for å finne ut av verdien alene. Det som derimot er viktig er at du forsikrer deg om at de nye beboerne ikke overtar et hjem med feil og mangler. Dette kan være ting du overhodet ikke er klar over selv, og det er derfor anbefalt at du engasjerer en fagperson til å vurdere tilstanden på huset.

Det vanligste i eiendomsbransjen i dag er et man benytter seg av en takstmann som megleren har anbefalt, men det er gode grunner til å snu på dette.

Ved å innhente en eierskifterapport fra en takstmann fra BMTF er du dobbelt sikret. Eierskifterapporten er en enkel rapport som tar for seg de 7 punktene ved boliger som er konfliktområder i rettstvister, og du slipper å betale for unødvendig gjennomgang av bygningsdeler som enhver kjøper kan vurdere med egne øyne. BMTF er også det eneste forbundet som stiller absolutte krav til sine medlemmer; de må ha mesterbrev i byggfag. Ingen unntak.

En fordel med å innhente takst før du kontakter megler er at du kan ta stilling til om feil og mangler skal utbedres før salget, skulle de dukke opp noe. Eller om du er villig til å selge boligen med utfyllende informasjon om tilstanden. Begge alternativene er helt greit, og det behøver ikke nødvendigvis påvirke prisen på boligen. Den er ofte regulert av beliggenhet og andre faktorer, og den nye eieren kan godt tenkes å være innstilt på å bruke penger på å pusse opp sitt nye hjem uansett, så en stor utgift til utbedringer kan være bortkastede penger. Bare du er ærlig om tilstanden kan du trygt selge boligen som den er.

En annen fordel ved å hente inn takst før boligsalget og før du kontakter megler er at du unngår den uheldig koblingen mellom megler og takstmann, som bransjen kritiseres for, og som i andre land faktisk ikke er lovlig. Du står fritt til å velge takstmann selv, og det kan vise seg å være lurt å gjøre også.

Har du tatt alle forhåndsregler, og sørget for å få en god takst av en dyktig fagperson har du egentlig ingenting å frykte. Er du likevel i tvil, om du f.eks. har et gammelt hus, eller om du ikke har bodd lenge nok i huset til å kjenne det godt, er det også en idé å tegne eierskifteforsikring.

Comentarios


bottom of page